Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 121 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  50
Temel İslami Bilgiler
Eğitim; insanı ulaşmak istediği noktaya adım adım götürmektir. Dini bilgiler öğretilirken önce genel hatlanyla kavratılmalı, daha sonra teferruata girilmelidir. Elinizdeki bu mütevazi çalışma; İslam dinini öğrenmek ve yaşamak isteyen kardeşlerimiz için ilk adım seviyesindedir. Şanı yüce Rabbimizden günahlanmıza kefâret kılması temennisiyle, Gayret bizden başarı Allah'tandır.
40 TL. 80 TL.
 %  50
Bütün Yönleriyle İslâm Akâidi
Bu eser, zâlim egemen tağutların işgal edip şirk ve tuğyan ile egemen oldukları İslâm topraklarında yaşayan Müslüman kardeşlerimize; tevhidî bir iman, tevhidî bir şuur, tevhidî bir bakış açısı, tevhidî bir dünya görüşü, tevhidî bir yaşayış ve ahlâk kazandırma gayretine yönelik kaleme alınmıştır. Esası kalplere nüfuz eden köklü bir ağacın, yani tevhîd ağacının temellerini işleme gayesiyle çıkılan bu zahmetli yolda, elinizde bulunan bu eser ile, tarihten bu yana Müslümanların üzerinde yürüdüğü inanç esasların
110 TL. 220 TL.
 %  50
Muhtasar Letaifu'l Mearif;İlmin İncelikleri
Aylar ile alakalı olan vazifeleri kısımlara böldüm ve hilali aylara göre tertip ettim. Muharrem ile başladım ve Zilhicce ile nihayete erdirdim, içerisinde bir faziletin zikredilmediği aylar ile alakalı bir şey zikretmedim ve bütün bunları güneş yılının fasıllarındaki vazifeleri zikrederek bitirdim. Bunlar; ilkbahar, yaz ve kış zikirleri ile alakalı üç bölümdür. Kitabın tamamını ise tevbe ve ömür nihayete ermeden tevbeye sarılma bölümleri ile bitirdim. Çünkü tevbe bir ömür boyunca kulun vazifesi olarak kalır
40 TL. 80 TL.
 %  50
Küresel Cihad Ahlakı
İşte bu kitabımız da, bu işin gönüllüsü ve sevdalısı olan kardeşlerimiz için, samimiyetin sadakate, niyetin amele, ilmin hikmete, zararın faydaya, cihad arzusunun hayata ve hepsinin İslâm devletine dönüşmesi, bu vesileyle yüce Rahman'ın rıza ve rahmetine kavuşulması dileğiyle yazılmıştır.
22.5 TL. 45 TL.
Tükendi
 %  50
Zadul Muslim (Sabah Akşam Zikirleri)
“Onlardan sonra gelenler ise: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin.'' (Haşr, 10) Bu kitapçıkta Kur’an ve Sünnette geçen, Müslümanın sabah akşam yapacağı dua ve zikirler ele alınmıştır."
4.25 TL. 8.5 TL.
 %  50
Allah İslama Zafer Hazırlıyor
"""(Ey müminler!) yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin başına gelenler size de gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Yoksulluk ve sıkıntı onlara öylesine dokunmuş ve öyle sarsılmışlardı ki, nihayet Peygamber ve beraberideki müminler: Allah'ın yardımı ne zaman! Dediler. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır."" (Bakara, 214)"
16 TL. 32 TL.
Tükendi
 %  50
Ahlakımız (İthal)
"İmam Gazali rahimehullah, Şabi'nin ""Bilmiyorum demek, ilmin yarısıdır"" sözünü aktardıktan sonra şöyle der: ""(Bir âlim) bilmediği yerde -Allah'ın rızasını umarak- bilmiyorum derse, onun ecri cevabı verenden az değildir. Zira cehaleti itiraf nefse daha ağır gelir.” Ebu Talib el-Mekki de şöyle der: ""Allah'a duyduğu korku dolayısıyla susanın güzelliği, Allah rızası için bildiğini anlatanın güzelliğiyle aynıdır."" İşte bu kitap doğru yolu arayanlara ahlak ekseninde rehberlik etmektedir. Hayatın unutulmaya y
40 TL. 80 TL.
 %  50
Cin, Sihir ve Büyü
Hasan Karakaya Hocaefendi - Akaid Risaleleri
32.5 TL. 65 TL.
 %  50
Allah'a İman
- "Allah" kelimesinin lügat manası - Allah Teala'nın isimleri - Allah Teala'nın Sıfatları - Allah Teala'nın Gözle Görülmesi - Allah'ın yaratılanlara benzediğini vehmettiren naslar - Muhkem ve Müteşabih kavramları
29 TL. 58 TL.
 %  50
İslam Edebinden Seçmeler
"Bu küçük risalede bahsedeceğimiz adap konuları; insanların arasındaki düzenin gerçekleşmesi, mümin bir şahsiyetin olgunlaşması için gerekli görülmüştür. İslam dini de bizleri bunlara çağırmış ve teşvikte bulunmuştur. Şüphe yok ki kişi, bu fazilet ve adaplarla süslendiği takdirde, bu güzel yolu takip ederek güzelliklerini ve iyiliklerini artırır. Ayrıca onun şahsiyetini insanlara sevdirir. Onu insanların kalplerine ve nefislerine yakınlaştırır."
9 TL. 18 TL.
 %  50
İman
"Düşüncelerin altüst edildiği, hak ile batılın birbirine karıştırıldığı ve dinlerinde samimi olan müminlerin çeşitli şeytani yollarla saptırılmaya çalışıldığı bir zamanda, İslam inancının temel esaslarını öğrenip savunmaya şiddetli ihtiyaç vardır. Ta ki küfür ile iman, tevhid ile şirk ayırt edilsin. Bu Risalede İncelenen Konular: İmanın lügat ve ıstılah manaları İman edilmesi gereken temel esaslar Sadık imanın nasıl olacağını beyan eden nasslar Kabul edilmeyen batıl iman Amelin imandan bir parça olup
20 TL. 40 TL.
 %  50
Ahiret Hayatı
Hasan Karakaya Hocaefendi - Akaid Risaleleri
27.5 TL. 55 TL.
 %  50
Kardeşlik Sözleşmesi
"Zandan sakınınız çünkü zan; sözlerin en yalanıdır. İnsanların ayıplarını araştırmayınız. Casusluk yapmayınız. Rekabet etmeyiniz. Birbirinizi çekememezlik etmeyiniz. Birbirinize buğz etmeyiniz. Birbirinize küsmeyiniz. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olunuz! (Müslim)"
9 TL. 18 TL.
 %  50
Gençleri Bekleyen Büyük Tehlike Flört
"Ey Genç Kardeşim! Sevdiği kişiyi düşünerek vakit harcayanların, sevdiği kişiye ulaşmak için elinden gelen çabayı ortaya koyanların, sevdiği kişiyi kaybetmemek için kendini parçalayanların olduğu bir zamandayız. Böyle bir zamanda seni ve senin gibi birçok genci ileride sevdiğin, flört ettiğin, âşık olduğun kişi için geleceğini mahvetmemen, hayatını düzene koyup, Müslümana yakışır işlerle uğraşman için bu kitabı yazmaya niyetlendim... Allah azze ve celle seni veya senin gibi olan gençleri hataya düşmekten, g
20 TL. 40 TL.
 %  50
Müslüman Kadının Ahlakı (İki Renk)
"Mümin kadın, kadınlık vasfını, şahsiyetini tamamen İslam’dan alan kadın demektir. Öyle bir şahsiyettir ki bünyesinde, Allah’ın hükümlerinin hâkim olduğu, tevhid sancağı kalbinde dalgalanan canlı bir İslam yurdudur. O kucakta İslam yavruları büyür güven içinde. Mümin kadın, Allah düşmanlarının korkulu rüyasıdır. Eğer öyle olmasaydı, küfri sistemler Müslüman kadının şahsiyetini bozmak için bu kadar uğraşmazdı. Bütün malını, servetini bu yolda harcayıp onu ahlaksızlaştırmak, sokağa çekmek, evinden uzaklaşt
24 TL. 48 TL.
 %  50
Öncü Şahsiyetler 2. Cilt
"İnanç öyle bir emanettir ki bu yüce emanet ancak uğrunda hayatını feda edecek her şeyini bu yola koyacak kararlı kişilere teslim edilmiştir. İşte bunun içindir ki Allah'ın dostları olan hakiki veliler küfrün karşısında asla susmazlar. Hak-bâtıl mücadelesinde her devirde yiğitler ön saflara çıkıp zalimlerin zulmünden kınayıcının kınamasından korkmadan Allah yolunda hakkıyla cihad edip bu aziz dini en yüce noktalara taşımak için canlarını ve mallarını Allah için feda etmişlerdir. Hayatlarını kendilerine ha
70 TL. 140 TL.
 %  50
Öncü Şahsiyetler 1. Cilt
"İnanç öyle bir emanettir ki bu yüce emanet ancak uğrunda hayatını feda edecek her şeyini bu yola koyacak kararlı kişilere teslim edilmiştir. İşte bunun içindir ki Allah'ın dostları olan hakiki veliler küfrün karşısında asla susmazlar. Hak-bâtıl mücadelesinde her devirde yiğitler ön saflara çıkıp zalimlerin zulmünden kınayıcının kınamasından korkmadan Allah yolunda hakkıyla cihad edip bu aziz dini en yüce noktalara taşımak için canlarını ve mallarını Allah için feda etmişlerdir. Hayatlarını kendilerine ha
70 TL. 140 TL.
 %  50
Suriye Vekalet Savaşından Asalet Savaşına 2.Cilt
İncelediğiniz kitap Suriye krizini tarihi arka planıyla beraber ayrıntılı bir şekilde incelemektedir. Kitap, "Tüm Yönleriyle Suriye Devrimi" ismiyle 2016 Mayıs ayında yayınlanan kitabımızın 2018 Mart ayına kadar güncellenmiş 2. cildidir. Bu açıdan kitabın 800 sayfalık ayrıntılı bir araştırma olan birinci cildinin bir devamı olarak görülmesi, hala devam eden Suriye krizinin dinamik boyutu göz önüne alınarak incelenmesi gerekmektedir Bu nedenle Suriye krizine ilişkin detaylı anlatımdan özellikle kaçınılmış, t
37.5 TL. 75 TL.
Toplam 121 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1