Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme;

NEBEVİ HAYAT YAYINLARI. olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Müşterilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler

NEBEVİ HAYAT YAYINLARI. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, NEBEVİ HAYAT YAYINLARI. ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü̈, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü̈, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.

2. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları

NEBEVİ HAYAT YAYINLARI. olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü̈ kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde NEBEVİ HAYAT YAYINLARI.’nın birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü̈ olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

NEBEVİ HAYAT YAYINLARI. müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, NEBEVİ HAYAT YAYINLARI. ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her hâlükârda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

NEBEVİ HAYAT YAYINLARI. ,söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları

NEBEVİ HAYAT YAYINLARI. ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

a) NEBEVİ HAYAT YAYINLARI.’nin kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,

b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,

c) NEBEVİ HAYAT YAYINLARI.’nın yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü̈ kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü̈ kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvanı : NEBEVİ HAYAT YAYINLARI.

Telefonu: +90 543 654 46 63

Vergi Dairesi: Güneşli V.D

Vergi Numarası: 9780256367

Adresi: Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak No:36

Bağcılar/İstanbul, 34212

Mail: bilgi@nebevihayatyayinlari.com

Gizlilik ve Güvenlik

NEBEVİ HAYAT YAYINLARI. nebevihayatyayinlari.com sitesi kanalıyla, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. NEBEVİ HAYAT YAYINLARI. Nebevihayatyayinlari.com sitesi kanalıyla sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında sadece NEBEVİ HAYAT YAYINLARI. nebevihayatyayinlari.com sitesi bünyesinde kullanılmaktadır. NEBEVİ HAYAT YAYINLARI. nebevihayatyayinlari.com sitesi kanalıyla, üyelik formlarından topladığı bilgileri söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde NEBEVİ HAYAT YAYINLARI. nebevihayatyayinlari.com sitesinde veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin NEBEVİ HAYAT YAYINLARI. nebevihayatyayinlari.com sitesi arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Çerez Kullanımı

Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi) kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir.

Çerezleri, Sitelerimizin daha kolay kullanılması ve sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması için kullanıyoruz. İnternet siteleri bu çerez dosyaları okuyup yazabiliyorlar ve bu sayede tanınmanız ve size daha uygun bir internet sitesi sunulması amacıyla sizinle ilgili önemli bilgilerin hatırlanması sağlanıyor (tercih ayarlarınızın hatırlanması gibi).

Çerezler ayrıca, Sitelerimiz üzerinde gelecekteki hareketlerinizin hızlanmasına da yardımcı olur. Bunlara ek olarak, ziyaretçilerin Sitelerimizi nasıl kullandığını anlamak ve Sitelerimizin tasarımını ve kullanışlılığını geliştirmek amacıyla çerezleri Sitelerimizin kullanımı hakkında istatistiksel bilgiler toplamak için de kullanabiliriz.

Genel Olarak Haklarınızla Alakalı Gizlilik Politikamız Şöyledir;

1- nebevihayatyayinlari.com’un temel yaklaşımı, toplanan üye bilgilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde gizliliği ve güvenliğinin sağlanarak sadece müşteri istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmasıdır.

2- nebevihayatyayinlari.com hem SSL, hem de kredi kart bilgilerinin onaylandığı bölümde 3D Secure sistemi kullanmaktadır. nebevihayatyayinlari.com’dan satın alırken kullandığınız kredi kartınız Bankanın Ödeme Sistemleri güvencesinde olup, nebevihayatyayinlari.com veya üçüncü şahıslar kredi kartı bilgilerinizi göremez.

3- Üyelik ücretsiz olup, kişilerin tamamen kendi istekleri ile kişisel bilgilerini sisteme girmeleri ile tamamlanmış olur. Girilen kişisel bilgilere yalnızca ilgili üye ulaşabilir, bu bilgileri yalnızca üye değiştirebilir ve Üyeler, istedikleri zaman üyelikten  ayrılabilir.

4- Üye, nebevihayatyayinlari.com internet ortamlarındaki bilgilerine erişmek için kendisini doğru biçimde sistemlerimize tanıtmak zorundadır. Buradaki sorumluluk tamamen üyeye aittir.

5- Kişisel bilgileriniz (ad, soyad, üye ismi, e-posta adresi, posta adresi, kredi kartı bilgileri, satın aldıklarınız vb.) kesinlikle başka kişi ve kuruluşlarla paylaşılmaz.

6- Üye bilgileri, nebevihayatyayinlari.com içerisinde sağlanan güvenlik şartları içerisinde gizlidir ve nebevihayatyayinlari.com çalışanlarının ve görevlilerinin söz konusu müşteri bilgilerine erişimleri nebevihayatyayinlari.com Güvenlik Politikaları çerçevesinde düzenlenmiştir. Üye bilgileri, hukuki zorunluklar haricinde hiç bir kişi ve kurum ile paylaşılamaz.

7- Dışarıdan alınan hizmetlerde, hizmet alınan kuruluşlarla imzalanan sözleşmelerde mutlaka müşteri bilgilerinin gizliliğine ait madde bulunmakta ve hizmet alınan kuruluşlar ve çalışanlarının nebevihayatyayinlari.com Güvenlik Politikaları çerçevesinde düzenlenmiş gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları istenmektedir.

8- nebevihayatyayinlari.com, üye ve ziyaretçilerin site ile ilgili tarafımıza ulaştırdıkları her türlü istek, öneri ve soruları içeren bilgiler, performans amaçlı saklanmaktadır. Bu bilgiler kişilerin kendilerine yanıt vermek dışında herhangi bir amaç ile kullanılamaz.

9- nebevihayatyayinlari.com’da yayınlanan içeriklerin her hakkı saklıdır. Sitede bulunan hiçbir yazı veya grafik üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanılamaz ve içerik materyali ya da fonksiyonalite, başka mecralarda izinsiz yayınlanamaz.

10- nebevihayatyayinlari.com ; NEBEVİ HAYAT YAYINLARI’nın internet satış kanalı olup, nebevihayatyayinlari.com şeklindeki tüm kullanımlar bu bağlam ve güvence altındadır.

NEBEVİ HAYAT YAYINLARI.

Adresi: Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak No:36

Bağcılar/İstanbul, 34212

Telefonu: +90 543 654 46 63